Giỗ tổ hùng vương 2017 được nghỉ mấy ngày và rơi vào ngày nào ?

Giỗ tổ hùng vương 2017 nghỉ mấy ngày rơi vào ngày nào đây là thắt mắt của khá nhiều a chị em văn phòng lẫn công nhân đang đi làm. Dưới đây là lịch nghỉ của 10/3/2017.

giỗ tổ hùng vương 2017

Giỗ tổ hùng vương 2017 rơi vào ngày nào thứ mấy năm 2017

Năm nay 2017 giỗ tổ hùng vương nhằm ngày mùng 10/3 âm lịch rơi vào ngày thứ trong tuần đó chính là thứ 5 của tuần thứ 2 của tháng 3 âm lịch nhằm tháng tư dương lịch. Ngày mùng 10/3/2017 nhằm ngày 6/4/2017 dương lịch.

Lễ giỗ tổ hùng vương 2017 được nghỉ mấy ngày?

Chính gì giỗ tổ hùng hương 2017 rơi vào ngày thứ 5 nên năm nay sẽ chỉ được nghỉ lễ 10/3/2017 chỉ được 1 ngày.

giỗ tổ hùng vương 2017

Rơi vào ngày thứ 5 nên nếu các cán bộ nhân viên, công nhân còn phép mà chỉ làm đến t6 thì có thể xin nghỉ thêm t6 vậy là được nghỉ 4 ngày (tùy theo qui định của mỗi công ty mà áp dụng)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *